post:

บริษัท น้อมบุญ จำกัด ได้นำผ้าห่มไปมอบให้กับเด็กๆ ผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาบริษัท น้อมบุญ จำกัด ได้นำผ้าห่มไปมอบให้กับเด็กๆ ผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไต (ไทยใหญ่) และมีชนเผ่าอื่นปะปนบ้างเล็กน้อย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำลอด เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้