post:

ห่วงใยผู้สูงวัย....จากในน้อมบุญ CSR ซีซั่น 3

12 กันยายน 2555 - มานะ จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท น้อมบุญ จำกัด และปาริชาต จิระนภากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดโครงการ "ห่วงใยผู้สูงวัยจากใจ...น้อมบุญ" ครั้งที่ 3 มอบเงินที่ได้จาดกิจกรรม "มอบรักให้แม่ แชร์รักให้โลก" ให้สถานสงเคราะห์คนชราราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น) จ.นครปฐม