post:

น้อมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ณ วัดทุ่งเศรษฐี (มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ) ยอดกฐิน กว่า 11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท น้อมบุญ จำกัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีความโดดเด่น และมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ในจังหวัด สรุปยอดกฐินครั้งนี้ได้ปัจจัยถวายวัดสูงกว่า 11 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ด้วยนะคะ