Please wait

เลอ ศิกานต์

Type Aa

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัวขนาดใหญ่
พื้นที่ใช้สอย 166 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศใต้)

เลอ ศิกานต์

Type Aa

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัวขนาดใหญ่
พื้นที่ใช้สอย 166 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศเหนือ)

เลอ ศรัณย์

Type A

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่พิเศษสุดหรู
พื้นที่ใช้สอย 168 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศใต้)

เลอ ศรัณย์

Type A

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่พิเศษสุดหรู
พื้นที่ใช้สอย 168 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศเหนือ)

เลอ สิริ

Type B

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศใต้)

เลอ สิริ

Type B

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศเหนือ)

เลอ ลลิต

Type B+

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัวขนาดใหญ่
พื้นที่ใช้สอย 214 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศใต้)

เลอ ลลิต

Type B+

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัวขนาดใหญ่
พื้นที่ใช้สอย 214 ตร.ม.

(หน้าบ้านทิศเหนือ)
Copyright © 2006-2007. All Rights Reserved.