post:

มหารัตนเจดีย์ฯ....เจดีย์แห่งสามโลก

13 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 5 เดือน 5 ปี 2555 ณ จุด ที่สามโลกธาตุ สวรรค์ แดนมนุษย์ และบาดาลมาบรรจบ พิธีสมโภชมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุก็เริ่มต้นขึ้น..สิ่งที่ก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ริเริ่มโดย หลวงตาอ๋อยหรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงตาย่ามแดง” ผู้อุปฐากครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าในภาคอีสาน ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือผู้คนมากมายจนราวปี 2535 หลวงตาพิจารณาแล้วว่าถึงเวลาที่จะไปโปรดลูกหลานตนเองในบ้านเกิดที่ขอนแก่น
"กำธร ศีลอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา บริษัท น้อมบุญ บอกเล่า แรงบัลดาลใจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เหมือนกับฝันและจริงหลังจากที่หลวงตาอ๋อยพาข้ามมิติไปเห็นปราสาทขอมที่มีผนังซับซ้อนพร้อมกับบอกว่าสถาปนิกที่ใครต่อใครที่ไม่แน่ใจในความสามารถว่าจะออกแบบมหาเจดีย์ได้หรือไม่ แต่คนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นผู้ออกแบบปราสาทบายมาก่อน นอกจากนั้นเป็นยังงานออกแบบที่ไม่เคยทำและดูจะไม่ถนัดก็เสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว มหารัตนเจดีย์เป็นแหล่งความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งที่”มานะ จิระนภากุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท น้อมบุญ จำกัด กล่าวว่าหลวงตายามแดงของเหล่าศิษยานุศิษย์เคยได้บอกไว้ว่า “สร้างมหาเจดีย์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่จะสงเคราะลูกหลาน ให้ลูกหลานได้มีโอกาศสร้างบุญใหญ่กันต่อไปจะได้สบาย ” และวันนี้มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากใช้เวลาการก่อสร้าง ถึง 7 ปี 7 เดือน แม้ว่าวันนี้จะไม่มีหลวงตาอ๋อยหากแต่ มหาเจดีย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์ต่อไป...