post:

ห่วงใยผู้สูงวัย จากใจน้อมบุญ" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

"เมื่อได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านต่างชะเง้อว่ามีใคร มาหาหรือเยี่ยมเยือนหรือเปล่า?" คุณยายอมรา วิวัฒนานนท์ อายุ 86 ปีหนึ่งในผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลางพ่อเปิ่น)จังหวัดนครปฐม บอกความรู้สึก ในวันที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับสถานณ์ ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น โดยปัจจุบันจำนวนคุณตาคุณยายที่สถานสงเคราะห์คนชราทั่วประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ครอบครัวใหญ่ที่รวมปู่ย่าตายายในบ้านกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมีสมาชิกไม่เกินสองรุ่น ด้วยเหตุนี้ บริษัท น้อมบุญ จำกัด ภาคเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเดินหน้ารณรงค์ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับผู้สูงวัยมากขึ้น คณะผู้บริหารนำโดย มานะ จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการและ ปาริชาต จิระนภากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้อมบุญ จำกัด พร้อมพนักงานจิตอาสา นำเงินสมทบทุนและของใช้จำเป็นพร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆ ไปสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัยซึ่งเป็นหญิงชราล้วนของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น)โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม หมอนอิงและยาสามัญประจำบ้านมาร่วมสมทบ

โดยจัดโครงการ "ห่วงใยผู้สูงวัย จากใจน้อมบุญ" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งแนวร่วมจากสมาชิกสังคมออนไลน์ชื่อดัง อย่างเฟสบุค (facebook) มาร่วมแสดงพลังตอบแทนสังคม "มอบรักให้แม่ แชร์รักให้โลก" ร่วมกด Likeแฟนเพจบริษัท 1 Like เท่ากับ 10 บาท โดยยอดเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้นำไปสมทบทุนสวัสดิการผู้สูงวัยสถานสงเคาระห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)จ.นครปฐม ด้วยโดยมี ชูชาติ นามขาม ผู้ปกครองสภานสงเคาระห์เป็นตัวแทนมอบรับ