post:

คุณธรรม...นำธุรกิจ ความจริงใจและความซื่อสัตย์ดำเนินธุรกิจต่อสังคมและคนรอบข้าง

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งบริษัทของเมืองไทยด้วย สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักการเงิน ซึ่งประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี อย่างบริษัท น้อมบุญ จำกัด ที่ยึดมั่นการทำธุริกจด้วยความมุ่งมั่นต้องใจในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพเพื่อประชาชนชาวไทย จวบจนปัจจุบันได้เปิดดำเนินการกว่า 7 ปีแล้ว


ภายใต้การบริหารงานของคุณมานะ จิระนภากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ถือว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มผู้มีใจรักงานด้านดีเวลอปเปอร์ที่กำลังมาแรงและน่าจับตามมองในยุคนี้ ซึ่งได้มาพูดคุยกับทาง "สยามธุรกิจ" ว่าตนเองนั้นเรียนจบจากสถาปัตย์จุฬาฯ และMBA ด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จาก Denver University และหลังจากจบการศึกษาก็กลับมาทำงานในด้านอสังหาริมทรพัทย์มาโดยตลอด และจากประสบการณ์ทำงานล่าสุดบริหารกองทุนอสังหาฯ ให้กับบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งจนถึงปี 2549 จึงได้ตัดสินใจออกมาทำธรุรกิจของตนเองโดยเปิดบริษัท น้อมบุญ จำกัด ด้วยจดทะเบียน 60 ล้าน "ผมตั้งชื่อบริษัท น้อมบุญนั้นมาจาก ปู่+ ย่าและด้วยเหตุผลส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญอีกทั้งยังตั้งใจที่จะใช้คำ "น้อมบุญ เป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ผู้บริหารตลอดจนพนักงานให้ทำธุรกิจบนแนวทางแห่งความดี แม้ว่าบริษัทจะมีแบบแผนการดำเนินงานแบบฝรั่งคือการบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงานเป็นหลัก Performance Based แต่ยึกหลักความเป็นไทยการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวคือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อต้องการให้องค์กร มีการพัฒนาตลอดเวลา และให้สอดคล้องกับโลกบัจจุปันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" ทั้งนี้จากที่ตนเองได้เรียนและมีประสบการณ์การทำงาน มาทางด้านอสังหาริมทรัพย์จึงมองธุรกิจ อสังหาฯ นี้เป็นหนึ่งปัจจัย 4 ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและเป็นงานสนุกที่เราสามารถสร้างสรรค์งานที่สวยงามลคุณภาพอออกมาซึ่ง เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ อย่างโครงการแรก เลอ นครินทร์ ซึ่งขายหมดภายใน 1 ปีเศษ และตามด้วยโครงการเลอนีโอ-
ศรีนครินทร์ บ้านเดี่ยว ปิดการขายระยะเวลา 2 ปี เรียกว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก "ขณะนี้บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการแนวราบในพื้นที่มีฐานลูกค้าแล้ว ในด้านอสังหาริมทรัพย์ ในด้ารกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทีผ่านมาเราให้ความสำคัญกับตัวสินค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะในแง่มุมของนวัตกรรมการออกแบบที่แตกต่างรวมถึงสภาพแวดล้อม โครงการฯ อย่างเช่นโครงการทาวน์โฮม เลอเน็กซ์ตร้า ศรีนครินทร์ ซึ่งมีหน้ากว้าง 7.5 เมตร อกกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์โครงการทาวน์โฮมที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงโครงการบ้านเดี่ยว ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยของทาวน์โฮมในปัจจุบันให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นตอบสนองผู้ที่ต้องการอาศัย ที่มีพื้นที่ใช้สอยและฟังชั่นที่หลากหลายในโครงการที่มีคุณภาพสูงใกล้แหล่งชุมชนและ การเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและสถานีรถไฟฟ้า" ผู้บริหารนักดีเวลอปเปอร์ เล่าต่อถึงปัจจุบันที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จว่า เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจ และความเป็นมืออาชีพทั้งในเรื่องการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ไม่เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการฯ และสินค้าที่ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยที่แท้จริงเป็นหลักมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่ทำราคาให้ถูกไปลดคุณภาพของสินค้ารวมถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการดำรงธุรกิจต่อสังคม ละคนรอบข้าง "การทำธุรกิจหรือไม่ว่าทำอะไรจะต้องเจอปัญหา และอุปสรรคทั้งนั้น ส่วนตัวผมถ้าเจอสิ่งเหล่านี้ ตนเองจะใช้หลักธรรม และทำเรื่องถูกต้องเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ" คุณมานะ นั่งได้บอกถึงหลัการดำเนินชีวิตดี ๆของตนเองที่น่าสนใจให้ฟังทิ้งท้ายอีกว่า ตนเองใช้หลักการในการดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผล แบบทางสายกลาง โดยมีบุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิตคือคุณพ่อ เป็นคนที่มีความรอบครอบและมีสติในการดำเนินชีวิต ชอบช่วยเหลือคน ส่วนแรงดลบันดาลในในการทำงานและตนเองจะยืดถือ แบบอย่างของในหลวงมาโดยตลอด เพราะพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อย และทรงงานหนักเพื่อดูแล พสกนิกรให้มีความสุข ซึ่งตนเองก็ยึดหลักทำธุรกิจอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อต้องการให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคต โดยนึกถึงพนักงานสังคม และคนรอบข้างอยู่เสมอ