post:

ถ่ายทำ รายการคลับมันตรา ที่ โครงการ เลอเน็กซ์ตร้า ศรีนครินทร์

ต้อนรับ มานะจิระนภากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท น้อมบุญ จำกัด ต้อนรับ เชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช ควงคู่หมอเอิง-อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ ได้อากาศเยี่ยมชมโครงการทาวน์โฮม เลอเน็กซ์ตร้า ศรีนครินทร์