post:

เยี่มชม โครงการ "เลอ เน็กซ์ตร้า" และ "เลอ นีโอ 2" ณ งานมกหรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 28

คุณมานะ จิระนภากุล ผู้จัดการกรรมการ บริษัท น้อมบุญ จำกัด ต้อนรับ คุณณัฎฐิ์มาฎา ชุณหะวัณ โอกาสเยี่ยมชม โครงการ "เลอ เน็กซ์ตร้า" และ "เลอ นีโอ 2" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์