post:

สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ตรวจเข้มโครงการที่ถูกเรียกร้อง พร้อมประกาศยกย่องรายชื่อผู้ประกอบการที่ดี

สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ตรวจเข้มโครงการที่ถูกเรียกร้อง พร้อมประกาศยกย่องรายชื่อผู้ประกอบการที่ดี ผลการประกอบการธุริกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทั้งหมด 22 โครงการ หนึ่งใน นัันมีโครงการ เลอนครินทร์ นีโอ ดำเนินงานโดยบริษัท น้อมบุญ จำกัด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการะธุรกิจอสังหาที่ดีโดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดคือ หมวดที่1 การประกอบการและทีมงาน หมวดที่ 2 ทำเลที่ตั้งโครงการ หมวดที่ 3 มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม และหมวดที่ 5 การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเกฑณ์ ทั้งหมดนี้ โครงการ เลอ นครินทร์ นีโอ ผ่านการพิจารณาจาก สคบ.และได้รับรางวัลด้วยค่ะ