post:

ประกวดถ่ายภาพ "มหาเจดีรัตนะ" แห่งสามโลกธาตุ-วัดทุ่งเศรษฐีเมืองขอนแก่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาอ๋อยยามแดง (สวาสดิ์ ศีลอุดมทรัพย์ ผู้สร้างวัดทุ่งเศรษฐี) น้ำโดยบริษัท น้อมบุญ จำกัด จัดโครงการประกวดถ่ายภาพ "มหาเจดีย์รัตนะเจดีย์แห่งสามโลกธาตุ" วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อประชาสัมพันธ์และชักชวนให้คนขอนแก่นและประชาชนทั่วไปตลอกผู้จิตศรัทธาเข้ามาเยี่ยมชมวัดโดยมีเป้าหมายให้วัดทุ่งเศรษฐีเป็นส่วนหนึ่งในสภานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะศิษยานุศิษย์อาวุโส วัดทุ่งเศรษฐี กล่าวว่าหลวงตาอ๋อยยามแดง เป็นผู้อุปัฎฐากครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าภาคอีสาน และสถาปนามหารัตนเจดีย์เป็นพระพุทธบูชา นอกจากนี้ ยังมีจุดเรียนรู้ทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นลานพยายมและสวนนรก จัดแสดงรูปปั้นเรื่องนรกขุมผลกรรมจาการล่วงละเมิดศีล 5 คาดว่าเป็นอีกสถานที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนขอนแก่น
นายมานะ จิระนภากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท น้อมบุญ จำกัด ตัวแทนผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่าการประกวดแบ่งเป็น
1.ประเภทภาพชุดมหาเจดีย์แห่งสามโลกธาตุ และภาพชุดกิจกรรมวิสาขบูชา ณ วัดทุ่งเศรษฐี
2.ประเภทภาพเดี่ยวภาพความงามแห่งมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ
3.ประเภทกระทู้การท่องเที่ยวมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ บนเว็บไซด์ PANTIP.COM โดยเปิดรับภาพวันที่ 1 เม.ย.-15 มิ.ย. 58 ติดตามได้ที่ www.facebook.com/maha.chedi.rattana.photo.contest สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่0-2395-1279 ต่อ15