post:

น้อมบุญลุย 'เลอนีโอ' ขอนแก่น

นายมานะ จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมบุญ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทเริ่มขยายการลงทุนพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวไปที่ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการ เลอ นีโอ เลี่ยงเมือง - ศรีจันทร์ มูลค่ารวม 900 ล้านบาท เป็นครั้งแรก เพื่อรับรองกลุ่มเป้าหมายคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้โครงการอยู่บนที่ดิน 45 ไร่ครึ่งในทำเลที่เชื่อมต่อจากใจกลางเมืองขอนแก่น ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 199 ยูนิตขนาดที่ดินตั้งแต่ 50 ตร.ว. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 4.16 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลับเฮาส์และบ้านตัวอย่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดการขายในเดือน ก.ย นี้ "ช่วง 2 ปีที่ผ่าน ราคาที่ดินกรุงเทพฯ ปรับขึ้นเร็วมาก ทำให้บริษัทหาซื้อที่ดินในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวไม่ได้เลย โดยเฉพาะทำเลศรีนครินทร์-บางนา ที่เสนอขายกันที่ไร่ละ 12 ล้านบาท หรือตร.วา 30,000 บาท และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการถมที่ สร้างถนน ตลอดจนสาธารณูปโภค ทำให้ราคาที่ดินต่อตร.วา พุ่งขึ้นไปถึง 80,000บาท ซึ่งหากพํฒนาเป็นบ้านเดี่ยว 50 ตร.ว. ฌฉพาะที่ดินก็ 4 ล้านบาทแล้ว และเมื่อรวมค่าก่อสร้างบ้าน จะทำให้ราคาขายสูงมาก ขณะที่รายได้ของคนกรุงเทพฯ ปรับขึ้นไม่ทันจึงทำให้เหตุผลให้บริษัทต้องออกไปหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ และการแข่งขันไม่รุ่นแรง" ประกอบกับบริษัทเห็นการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานของคนขอนแก่น ซึ่งถือว่าขอนแก่นอยู่ในทำเล ยุทธ์ศาสตร์ด้านการค้า การลงทุนไม่แค่ระดับประเทศ แต่ยังเป็นระดับอาเซียน และในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล รถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วย