post:

"บริษัท น้อมบุญ จำกัด" ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 รางวัล
"บริษัท น้อมบุญ จำกัด" ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560
จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 ณ ห้อง MAYFAIR BALLROOM A ชั้น 11 THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM


สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้าน ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 122 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทบ้าน จำนวน 107 แบบ และประเภทโครงการจัดสรร จำนวน 15 โครงการ